Aquò d'Aqui
11 BV45 - 10 de mai
11 BV45 - 10 de mai
Enfin, après dos mes de sauveconduchs, enfin poder moure...En libertat susvelhada